ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 40 คน
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ศักดิ์ สงวนพฤกษ์ ((เตียง))
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 49 ม.8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็ด จ.101
เบอร์มือถือ : 082-8729954
อีเมล์ : pongsak_kcom01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ จันทิศ (เคน)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : /
ที่อยู่ : โรงเรียนแกลง
เบอร์มือถือ : 087-0327894
อีเมล์ : pitak_2520@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิไลรัตน์ ภามนตรี (เเอน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 12หมู่12ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0801840323
อีเมล์ : Wilairat_ann@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณรากรณ์ สวัสดิผล (โจ้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 12 หมู่8 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0821091237
อีเมล์ : joza1254@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : แสงระวี สีนาวิสาร (อ้อ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 22 หมู่ 4 บ้านกล้วย ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0885378139
อีเมล์ : sangrawee201093@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ ชาญกาลี (ต๋อง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ : บ้านกล้วย
เบอร์มือถือ : 0879588852
อีเมล์ : Anan_chankalee101@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รพีพัตร์ วินาปัติ (กอล์์ฟ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ : บ้านท่าแร่
เบอร์มือถือ : 0806031394
อีเมล์ : gobtty101@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนุศักดิ์ อรัญมิตร (แนท)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ : บ้านเหล่าดอนไฮ
เบอร์มือถือ : 0895090507
อีเมล์ : natza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทัศนัย วงษาลี (ตูมตาม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ : 35/1 หมู่ 4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0880324232
อีเมล์ : Tam_555_101@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นภาพร จำรองเพ็ง (จอย (Joy))
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
ที่อยู่ : 47 ม.12 บ.กอก ต.สวนจิก อ.สรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0883232712
อีเมล์ : Goy02298@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปิยวรรณ ชาญกาลี (น้อง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ : 35 หมู่ 4 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์มือถือ : 0905954242
อีเมล์ : Nong_chankalee101@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิกุลแก้ว (นัด)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 7/10
เบอร์มือถือ : 0807538052
อีเมล์ : nat_gang2010@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม