ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

         ๑.  อาคารเรียน และ อาคารประกอบ   จำนวน  ๑๑  หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน    หลัง  อาคารเอนกประสงค์    หลัง  ส้วม    หลัง  ห้องสมุด    หลัง  โรงจอดรถ    หลัง  ศาลาร่วมใจ    หลัง  และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  ได้แก่  ถังเก็บน้ำฝน  บ่อเลี้ยงปลา  สนามเด็กเล่น  สนามฟุตบอล  สนามวอลเล่ย์บอล  สนามตะกร้อ  สนามเปตอง  และลานกีฬา  เป็นต้น

         ๒. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด   ๑๒  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ    ห้อง