ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่วยแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา กำลังจัดทำโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงสู่ชุมชนใน 9 หมู่บ้านที่สังกัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้านรวมทั้งสถานที่อื่นๆที่มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ต โดยเน้นให้กลุ่มนักเรียนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตทั้งที่โรงเรียนที่บ้านและสถานที่สาธารณะเพื่อประโยชน์สูงสุด ตอนนี้อยู่ในขั้นหาทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการส่งและกระจายสัญญาณอินเตอร์เน้ตแบบไร้สาย ( Hotspot internet) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2554,09:16   อ่าน 894 ครั้ง