ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3582) 13 ก.พ. 62
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3593) 13 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา (อ่าน 3694) 03 พ.ย. 61
ตัวเเทน สพป.รอ.1 เข้าร่วมเเข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ระดับภาค (อ่าน 4023) 13 ธ.ค. 59
ตัวเเทน สพป.รอ.1 เข้าร่วมเเข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ระดับภาค (อ่าน 4321) 13 ธ.ค. 59
ผลการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 3911) 13 ธ.ค. 59
วันแชลเลนจ์เดย์ (อ่าน 3910) 27 พ.ค. 58
แข่งขันกีฬาฟุตซอล (อ่าน 3888) 17 มี.ค. 58
แจ้งเด็กเข้าเรียน (อ่าน 3808) 11 ก.พ. 58
ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่าย (อ่าน 3856) 10 ก.พ. 58
รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 3659) 10 ก.พ. 58
ลูกเสือสำรอง เข้าค่าย (อ่าน 3682) 05 ก.พ. 58
สอบ o-net ม.๓ ๓๑ มราคม ๒๕๕๘ (อ่าน 3630) 28 ม.ค. 58
สอบ o-net ป.๖ ๓๑ มราคม ๒๕๕๘ (อ่าน 3490) 28 ม.ค. 58
สอบ nt ป.๓ ครั้งท่ี ๓ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (อ่าน 3554) 28 ม.ค. 58
ติวโอเน็ต ป.๖ ที่โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (อ่าน 3534) 28 ม.ค. 58
ติว o-net ป.6 26-27 มกราคม 2558 (อ่าน 3510) 26 ม.ค. 58
ติวภาษาอังกฤษ ป. 6 ม. 3 (อ่าน 3487) 15 ม.ค. 58
สอบ nt ป.3 (อ่าน 3522) 15 ม.ค. 58
วันครู (อ่าน 3431) 15 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคา (อ่าน 3548) 06 ม.ค. 57
Best Practice หนังสือเล่มเล็ก โดย คุณครูนงนุช คะอังกุ (อ่าน 4468) 15 ก.ย. 54
Best Practice ฟันขาวด้วยสมุนไพรใบข่อย โดย นายสมคิด โฮมจุมจัง (อ่าน 4081) 14 ก.ย. 54
Best Practice ดูแลภาษาไทยใส่ใจวันละคำ โดย นายศักดิ์สุมิตร สืบสำราญ (อ่าน 5393) 14 ก.ย. 54
Best Practice (อ่าน 3951) 14 ก.ย. 54
ช่วยแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ (อ่าน 4093) 23 มิ.ย. 54